Kutsu syyskokoukseen

Aika: 31.10.2023 klo 17

Paikka: teams-kokous, saat linkin ilmoittautumisen yhteydessä, ilmoittaudu paivi.aalinniemi@gmail.com

I Kokouksen järjestäytyminen

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja
2. valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista

II Varsinaiset kokousasiat

5. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
6. määrätään hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2024
8. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2024
9. valitaan yhdistyksen edustaja ja kaksi varajäsentä Psykologiliiton liittovaltuustoon vuosiksi 2024-2025
10. yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
11. vuoden mielenterveysteosta äänestäminen
12. tiedotusasiat
13. muut asiat
14. kokouksen päättäminen